Moravský kras – Rudice | Cesty1. Slza a podhradí

2. Hrad

zapsat
přelez
2. Neznámá 6+
zapsat
přelez
20. Plotna 4
zapsat
přelez
21. Koutek 3
zapsat
přelez
22. Stěnka 5
zapsat
přelez
37. Hrana 4
zapsat
přelez
43. ? | V. Wolf ?

3. Stěna nad propadáním

zapsat
přelez
11. Pravý kout 3
zapsat
přelez
14. Smyčka 6+
zapsat
přelez
30. Traverzová 5+

4. Stěna vedle propadání

5. V kamenném žlíbku