1. Krabice

Vzhledem k trvalé hrozbě zřícení tohoto bloku se v tomto sektoru lezení nedoporučuje. Cesty jsou uvedeny pouze pro úplnost.

2. Hlavní blok

3. Žehlička

4. Zadní blok