1. Kozel

SD | ze sedu

CH | z polosedu, polostoje nebo ze stoje, ale z definovaných chytů