Žulový vrch – U Jedlí **** Requirements <

Description CZ | PL | Jedná se o bouldrovou lokalitu s velkým množstvím balvanů a menších věžiček ze středně až jemnozrnné žuly do výšky 7 metrů. Technicko-silové lezení v hladkých hranách a plotnách a výrazných převisech po lištách. Nástupy cest jsou označeny šipkou. Oblast objevil a první bouldry přelezl David Kolouch s druhy v roce 2012.

Access |

Region | Rychleby

Closed | no

Material | žula

Updated | 18. 04. 2022

Download guide | Here you can download guide in PDF but first you have to sign in. Don't have an account? Register.

Základní mapa

Videos

Sectors

Number Name
A U jedlí
B Paseka