Description CZ | PL | Oblast tvoří dvě menší věžičky a několik balvanů z hrubozrnné žuly, místy zvětralé. Jedná se především o lezení v hladkých stěnkách a plotnách.

Access | Z Nové Červené Vody asi 700 m směrem k Černé Vodě (směrem na Sedm skal) na louku. Skály se nacházejí na hřebínku po pravé straně louky naproti posedu.

Region | Rychleby

Closed | no

Material | žula

Updated | 04. 12. 2019

Download guide | Here you can download guide in PDF but first you have to sign in. Don't have an account? Register.

Základní mapa