Description | Skály se nachází v bývalém vápencovém lomu, stěna je v některých cestách zkrasovělá. Většina cest je uměle upravena, nebo jsou zde navrtány umělé chyty. Skála poskytuje silové a technické lezení především v plotnách a kolmých stěnách. Především menší stěny jsou často značně zaneseny hlínou. Lom dosahuje výšky do 40 metrů.

Access |

Region | Jeseníky

Closed | no

Material | vápenec

Updated | 12. 09. 2017

Download guide | Here you can download guide in PDF but first you have to sign in. Don't have an account? Register.

Základní mapa

Videos