Bohdíkov | Routes1. Malá plotna

Většina cest nevede v až tak pevné skále, dbejte zvýšen opatrnosti.

zapsat
přelez
1. P | projekt

2. Velká plotna

U | Created artificially