Description | Skalní oblast je tvořena několika masivy ze svoru a rul. Skála je vesměs pevná a většina cest je přejištěna. Původních dvacet výstupů uskutečnili v letech 1965–1982 J. Černý, J. Kývala, M. Slaměník, J. Vaňhara a další. Novější cesty především na Zadním bloku pak vylezli místní lezci na přelomu milénia.

Access |

Region | Jeseníky

Closed |

Material | svor

Updated | 01. 01. 2015

Download guide | Here you can download guide in PDF but first you have to sign in. Don't have an account? Register.

Základní mapa