Description | Oblast tvoří žulové balvany. Průvodce zpracoval Pavel Dundáček.

Access | Ze silnice č.360 spojující Velké Meziříčí a Třebíč odbočíte směr Přeckov. Po asi 500 metrech minete po pravé straně rybník a po dalších 200 metrech podjedete dráty vysokého napětí. Po dalších asi 300 metrech je vlevo u silnice malý remízek s posedem, před kterým se dá zaparkovat. Odtud půjdete přímo přes pole k nejbližším stromům lesa (betonová skruž). Jestliže sejdete dolů k potůčku a dáte se podél něj vpravo, po chvíli už za potůčkem uvidíte první kameny sektoru č.2. Jestliže od betonové skruže půjdete podél lesa vpravo dojdete k sektoru č.3. Parkovat se dá také po 500 metrech po levé straně v remízku přímo u křížku a nebo po dalších 80 metrech na polní cestě vpravo u silnice. K sektoru č.5 a č.6 se nejlépe dostanete, když projedete celým Přeckovem a u posledních domů je vlevo taková točka. Tam necháte auto a dáte se po cestě mezi polem a lesem směrem k rybníku. Dojdete na louku a půjdete po jejím levém okraji. Po chvíli už uvidíte vlevo chatu a první velké kameny zatím ještě nedočištěného sektoru č.6. Elektrické dráty vysokého napětí musíte mít neustále po pravé straně. Ještě o kousek dál už je ohrada a nejlepší přístup k sektoru č.5 je z její horní strany.

Region | Českomoravská vrchovina

Closed | no

Material | žula

Updated | 03. 06. 2019

Download guide | Here you can download guide in PDF but first you have to sign in. Don't have an account? Register.

Základní mapa

Articles about crag