Description | Nevelká, avšak z hlediska obtížnosti velmi významná lokalita moravských pískovců, lezecky objevená až začátkem 80. let. V duchu tehdejší doby zde vznikla spousta technických cest. Nepříliš vhodná struktura horniny i poloha oblasti mimo zájem lezecké špičky byly hlavní příčinou stavu, že se jen velmi zvolna dařilo staré „techniky“ přelézat volně. Tento proces nabral rychlejší spád až ve druhé polovině 90. let. Obtížnost volně lezených cest se zde postupem času vyšplhala až na 9. stupeň UIAA. Útvar se skládá z jedné věže a dvou okrajovek. Údolní stěna nejvyššího bloku dosahuje deseti metrů. Většina cest vede v údolních severních stěnách. Terén je vhodný pro teplé letní dny. Platí zde zákaz prvovýstupů bez předchozí dohody se správcem skal. Průvodce připravil Vladimír Skýpala.

Access |

Region | Moravské písky

Closed | no

Material | pískovec

Updated | 01. 12. 2016

Download guide | Here you can download guide in PDF but first you have to sign in. Don't have an account? Register.

Základní mapa

Videos