Lipová skalka ** Requirements < >

Description | Z geologického hlediska náleží k Českému masivu, starým zvrásněným sedimentům kulmského stáří. Sestává se z kulmských desek, drobových slepenců a jílovitých břidlic tvořící 2–12 m vysoké skalky vzniklé jako mrazové sruby. Droby jsou tmavou odrůdou pískovce, jsou tvořeny převahou křemene, dále pak živců a úlomky jiných hornin i nerostů. Skalka byla nově osazena jištěním v roce 2013.

Access | Kolo: Z Hranic na kole po cyklostezce kolem Bečvy až k odpočívadlu u Rybářů, odbočit po zelené značce přímo nahoru až na vrstevnici modré značky Gabrielka, po ní doprava k Lipové skalce – celkem cca 5 km. Auto: Z Hranic po hlavní silnici do Drahotuš, na kruhovém objezdu výjezd směr Rybáře. Na Rybářích nechat auto u lávky přes Bečvu a dále pokračovat pěšky. Za lávkou po žluté značce doprava, po 300 metrech stále po žluté značce odbočit nahoru mírným stoupáním až na vrstevnici Gabrielka. Odtud doprava cca 200 m je Lipová Skalka zřetelně vidět přímo u cesty – pěšky cca 1,5 km.

Region | Střední Morava

Closed | no

Material | droba

Updated | 01. 01. 2015

Download guide | Here you can download guide in PDF but first you have to sign in. Don't have an account? Register.

Základní mapa