Description | Lokalita je tvořena třemi hlavními stěnami, z nichž nejvyšší dosahuje téměř dvaceti metru. Skály jsou výrazně zastíněny a značně zarostlé mechy. Jejich dominantní vertikální členitost však umožňuje trénink těžkého spárového lezení, jaké nemá v celé oblasti moravských pískovců obdoby. Cesty jsou na místní poměry střídmě zajištěny kruhy. Průvodce připravil Vladimír Skýpala.

Access | Od přehrady Bystřička po modré značce směrem na Dušnou ostrým stoupáním přímo ke skalnímu útvaru Havranka (cca 10 min).

Region | Moravské písky

Closed | no

Material | pískovec

Updated | 12. 09. 2017

Download guide | Here you can download guide in PDF but first you have to sign in. Don't have an account? Register.

Základní mapa