1. Klenba

1. Pekelné otvory | R. Jurečka, P. Weisser 2009-12 IV+ A3
Vhloubením v levé části klenby přes výrazná okna do jedné z jeskyní Pekelného jícnu. Z jeskyně výrazným převisem (slezením) téměř k Přítokové stěně a traverzem vpravo do Elektrického stropu. Tímto jednu délku a dále vpravo koutkem a plotnou na vrchol. (7 délek, čoky, frendy, nezbytné háčky a větší množství skob, včetně jedniček) IV+ A3
1 topo
2. Elektrický strop | V. Pipal, P. Fadrný, J. Beneš, L. Benešová 1972-03 V+ A3e
Délku a půl společně s cestou Klenba a dále vlevo do výrazného stropu. Šikmo doprava přes stupně a vlevo do vhloubení a výklenku. Podél vhloubení do výrazné jeskyně a zprava na vrchol. (8 délek, výběr frendů, čoků a větší množství expresek, háčky) V+ A3e
1 topo | 1 komentář
3. Pavoučí sítě | P. Brych, P. Weisser 1990-02 V A2e
Dvě délky společné s Klenbou, dále přímo stropy do výklenku nad převisy. Plotnami a vhloubením na vrchol. (8 délek, výběr frendů, čoků a větší množství expresek) V A2e
2 topa | 1 komentář | 2 články
4. Klenba | L. Páleníček, V. Pipal, J. Unger, H. Myslivcová 1971-01 V A2e
L1 (III A2/8-): Podél převislého sokolíku (skoba, 2 hodiny, nýt) a tunelem (nýt) na hranu (štand).

L2 (A1): Vpravo na hranu (skoba, nýt) a traverz vpravo (dříky, nýty) na tzv. vlaštovčí hnízdo (štand).

L3 (V A2e): Místy volně lezený traverz vpravo (hodiny, 2 nýty) k nýtovému žebříku. Tímto na štand.

L4 (A2): Stále doprava (nýty) na začátek spárky. Touto doprava (skoba) na starý štand, dále doprava přes převis (2 skoby) do jeskyňky (štand).

L5 (A2): Z jeskyňky doprava (2 nýty, skoba, dřík) za hranu (skoba, nýt) na polici Spodku Macochy (štand).

L6 (4+): Dále stejně jako Spodek Macochy.

Materiál pro opakování: větší množství expresek, sada frendů, čoků, háček a pár skob. Čas pro opakování 6-10 hodin.
V A2e
1 topo | 1 komentář
5. Noc dlouhých nožů | D. Janák, Š. Bartošovský, R. Jurečka, R. Valenta, P. Vrtík, P. Weisser 2009-12 V A4
L1: Nástup z levé strany schodiště výraznou širokou spárou ubíhající doleva. Po asi třech metrech odbočit ze spáry vpravo systémem trhlin a dolézt na pravou část žebříku z technických (hasičských) nýtů. Po nich do nejvyššího bodu. Odtud po špatně držících skobách a vklíněncích mělkými trhlinami vzhůru k prvnímu a druhému nýtu. Pod střechovitým převisem (přibližně ve spádnici tzv. Vlaštovčího hnízda z Klenby) traverz vpravo (dírky, špatné skoby, nýty). V jeho nejužším místě rovně přes převis do Klenby (štand). Délka – 40 – 50 metrů. Materiál: všechno, včetně háčků.

L2: Ze štandu zpočátku mírně vlevo a pomocí vrtaných dírek a nýtů v hladkém a převislém terénu přes převisky stále lehce doprava. Těsně pod hranou střechy úhybný manévr do nýtového žebříku Amerických hrátek (mezištand na nýtovém žebříku). Jimi do Pavoučích sítí. Materiál: háčky.

L3: Pavoučími sítěmi asi 15 metrů na konec převislé části do kolmého. V místě přidaného lepeného borháku od hasičů doprava asi deset metrů na štand v mělkém koutku. Materiál: jedničky, háčky.

L4: Ze štandu vlevo, do malého převísku tvaru A. Od něj stále vzhůru drnovatou stěnou. V závěru délky (přibližně v úrovni štandu Pavoučích sítí) travnatým koutkem vpravo na štand v místě posledního postupového nýtu Příklepového stropu. Materiál: skoby, háčky, friendy.

L5: Ze štandu vlevo k borháku. Od něj vzhůru ke skobě Pavoučích sítí. Pavoučí sítě odbočují vlevo koutkem, N.D.N. pokračuje přímo vzhůru k lepenému borháku. Od něj nejprve zprava, později mírně vlevo do výrazného výlezového koutu. Na hraně stěny ve výlezu dva borháky. Materiál: jedničky, háčky, friendy.
V A4
6. Americké hrátky (Manželky, milenky a spolubydlící) | P. Weisser, M. Lidinec, T. Kastner 1997-12 V A4
Trhlinou vlevo od Příklepového stropu, později stěnou a traverz spárou nad Příklepovým stropem. Přes převisy do cesty Klenba. Touto půl délky. Dále přímo na štand Pavoučích sítí a těmito na vrchol. (8 délek, výběr skob a jedniček, háčky, výběr frendů a čoků) V A4
1 topo | 1 komentář | 1 článek
7. Příklepový strop | P. Weisser, J. Nešpor, I. Straka, M. Šmíd 1986-05 V+ A3e
Středem klenby podél výrazného vhloubení do jeskyně Klenby, tou vlevo převisem a středem ploten do koutu Sokolíků. (8 délek, výběr skob, frendů a čoků) V+ A3e
2 topa | 1 komentář | 4 články
8. Dlouhá noc | R. Jurečka, P. Weisser 2006-12 V A2
Z rampy Zimního království komínem, později spárou přes převisy a stěnou na polici cesty Spodek Macochy. Plotnami přímo na polici Sokolíků, těmi půl délky a výrazným sokolíkem na vrchol. (7 délek, výběr skob a jedniček, háčky, výběr frendů a čoků) V A2
1 topo | 1 komentář | 5 článků
9. Cháronova zkratka | P. Jonák, P. Weisser 2012-12 IV A3
Z nevýrazné jeskyňky první délky Zimního království stropem jeskyně a dále převislou stěnou mírně doprava do cesty Spodek Macochy. (4 délky, větší množství skob a jedniček, háčky, výběr frendů a čoků) IV A3
1 topo
10. Zimní království | P. Weisser, V. Pipal, I. Šteflíček, K. a O. Krecbachové 1987-02 V A2e
L1 (4): Rampou (2 skoby, nýt) na její konec (štand).

L2 (V A1): Stěnou (4 nýty) na polici (nýt) a spárou pod strop. Zprava přes něj (5 nýtů) a podél koutu (2 nýty, skoba, 2 hodiny) vpravo na lištu (štand).

L3 (6-): Zprava stěnkou (6 nýtů) na lavici a vpravo do Erichovy slůje (štand).

L4 (V+ A1e): Vpravo stěnou (nýt) pod strop. Tímto (3 nýty, hodiny) do plotny a šikmo vlevo (10 nýtů) do koutu (2 skoby). Koutem (nýt) na polici (štand).

L5 (V A0): Koutem na další lavici a podél dvojspáry (skoba) do lesa a vprvo na první štand Zábranského cesty.

Materiál pro opakování: větší množství expresek, sada čoků a frendů, výběr skob. Čas pro opakování: 5-8 hodin.
V A2e
2 topa | 2 komentáře | 1 článek
11. P | projekt 12. Spodek Macochy | F. Plšek, B. Kyněra, H. Pavlovský 1946-06 6-
L1 (6-): Spárou do plotny a vlevo do díry. Traverz kolem věžičky (2 nýty) na polici. Po ní doleva přes výšvih na další polici (možný štand). Zprava sokolíkem (originál), nebo přímo stěnkou (nýt) na polici (nýt) a vlevo (nýt, skoba) na lavici. (štand).

L2 (6-): Koutkem dolů na polici (nýt) a traverz vlevo (hodiny). Stěnou podél spárky (2 nýty) na polici (skoba). Traverz vlevo přes díru a přímo přes výšvih do Erichovy slůje (štand).

L3 (5+): Z jeskyně vlevo na polici (2 nýty) a vlevo plotnou (2 skoby) do sokolíků (skoba). Zprava kolem odštíplé věžičky na polici a vlevo (skoba) na lavici (štand).

L4 (4+): Traverz vpravo a po odtlačující lavici (hodiny, nýt) do lesa a vzhůru na první štand Zábranského cesty.

Materiál pro opakování: 12 expresek, sada čoků a frendů. Čas pro opakování: 5-6 hodin.
(V A0)
1 topo | 3 komentáře

2. Sportovní koutek

1. Sokolíky | V. Pipal, V. Gregor, V. Šatinský 1967 7
L1 (5+): Ze štandu Zábranského cesty diagonálně doleva (hodiny, borhák). Po hliněné rampě doleva ke stromu na polici (štand).

L2 (7): Šikmo doleva (2 nýty, skoba) a traverz doleva na rampu (2 skoby, hodiny). Po ní do koutu (skoba), a tímto na polici (štand).

L3 (5+): Koutkem (nýt) vlevo na vrchol věžičky (2 skoby), doleva za hranu (nýt, 2 skoby) a na vrchol.
(V+ A0)
1 komentář | 1 článek
2. Vari - Vari | P. Jonák, P. Weisser 2000 8-
Z police Sokolíků stěnou (6 nýtů) přímo na vrchol.
1 komentář
3. Pozdní sběr * | P. Jonák, P. Weisser 2008 8+/9-
Z prvního štandu Sokolíků sedm metrů cestou Sokolíky a dále stěnou (borháky) mírně vlevo, v závěru přes malý převísek, do cesty Jáma a kyvadlo.
2 komentáře
4. Jáma a kyvadlo | P. Weisser, V. Pipal, I. Šteflíček 1984 8-
L1 (6): Z police cesty Spodek Macochy plotnou ke komínku a přímo na první štand Sokolíků.

L2 (6): Vzhůru a mírně vlevo koutkem pod převis.

L3 (8-): Zleva do plotny a šikmo doleva na vrchol. (nezbytné čoky a frendy)

1 komentář
5. Okupace Evropskou unií | P. Jonák, P. Weisser, J. Nešpor 2010 8-
Z prvního štandu Sokolíků stejně jako Jáma a kyvadlo sedm metrů a dále přímo plotnou (borháky) pod výrazny převis, přes něj a na vrchol.
6. Černá vdova | V. Wolf, P. Weisser, M. Chaloupka 2010 7
Z prvního štandu Sokolíků doprava ke koutku Cesty poledních objevitelů a dále vlevo plotnou (borháky) pod převis. Zprava na vrchol.
7. Cesta posledních objevitelů | J. Kounický, V. Kalovský 1967 6+
L1 (6+): Z police cesty Spodek Macochy plotnou přes převis (borháky) na polici Sokolíků.

L2 (5+) Dále výrazným koutem, později komínem (borháky) na vrchol. (nezbytné čoky a frendy) (V A1)

1 topo | 1 komentář
8. Dvanáctá planeta | L. Abt, P. Weisser 2015-09 8-
Z police cesty Spodek Macochy stěnkou (4 borháky) na polici Sokolíků a dále středem pilíře vpravo od koutu Cesty posledních objevitelů přímo (6 borháků, hodiny) na vrchol.

3. Vršek Macochy

1. Kolpíkova cesta * | V. Pipal, Z. Bělohradová 1967 6+
Z prvního štandu Zábranského cesty stěnou (hodiny) do výrazného koutu (2 borháky) a přes převísek (borhák) do vhloubení. Tímto pod kolmou stěnu (borhák) a vlevo do komínu. Tímto na vrchol. (V A1)
2. Na Smrk * | J. Beneš, J. Novák, J. Jelínek 1982 6+
Z prvního štandu Zábranského cesty přímo stěnou do vhloubení (spáry) a tímto (skoba) na polici (2 skoby). Přímo do široké spáry a na vrchol. (nezbytné čoky a frendy) (V A0)
1 komentář
3. Zábranského cesta * | F. Plšek, F. Vlk 1944-09 7+
L1 (4+): Z jeskyně traverz vlevo (skoba, borhák) na travnatou polici. Touto ke smrku.

L2 (5+): Stěnou přímo (3 borháky) do koutu a na polici (skoba, borhák).

L3 (7+): Doprava za hranu a stěnkou nejdříve přímo (3 borháky, skoby) a dále vpravo (borhák) na další polici (nýt, borhák).

L4 (5+): Komínem (skoby, nýt) do jeskyňky a zprava (nýt) na vrchol.
(IV A1)
1 komentář | 2 články
4. Varianta Normálky ! | J. Beneš, J. Novák 1981 5+
Z prvního štandu Zábranského cesty vpravo po polici asi pět metrů, přímo přes odštěp a vhloubením na polici (skoba), podél spáry (skoba) a vpravo stěnkou na polici Zábranského cesty. (nezbytné čoky a frendy)
5. Kyselé ryby | P. Weisser, V. Pipal 1987 7+
Z druhého stěndu Zábranského cesty stěnkou vlevo (skoba, kroužek) na polici a stěnkou (3 skoby, borhák) na další polici (2 borháky). Stěnou podél trhliny přímo na vrchol. (nezbytné čoky a frendy)
6. Narovnaná Macocha | P. Fadrný, J. Unger 1965 6+
Z druhého štandu Zábranského cesty přímo spárou (3 borháky, skoby, hodiny) pod závěrečný výšvih. Vlevo za hranu do spáry a na vrchol.
6a. Nový vršek * | P. Fadrný, P. Koubek 1966 7-
Stejně jako Narovnaná Macocha na polici a přímo podél trhliny (borhák, skoby) na vrchol. (V A0)
7. Dítě času * | P. Jonák, P. Weisser, V. Wolf 2008-10 7-
L1 (7-): Z půlky první délky Zábranského cesty stěnou přímo (borháky) na třetí štand Zábranského cesty.

L2 (7-): Vpravo za hranu a podél ní (nýty) a stěnkou na vrchol.
8. Žlutá spára | J. Beneš, V. Hrbáček, M. Rychlík 1979 6+
L1 (6): Z půlky první délky Zábranského cesty traverz po polici a stěnkou (2 borháky) pod vhloubení (kruh, borhák).

L2 (6+): Hladkou stěnkou do něj a ním na třetí štand Zábranského cesty.

L3 (6+): Doleva podél spárky na polici a zleva podél spáry (skoba) na vrchol. (nezbytné čoky a frendy)
(V A0)
1 komentář | 1 článek
9. Diagonála | R. Hýsek, M. Grois 1959 6+
L1 (6+): Z půlky první délky Zábranského cesty vzhůru (bohák) a po rampě doprava. Přes stupeň lehce dolů a dále vpravo (borhák). Šikmo vpravo vzhůru (skoba, borhák) a dále po travnaté polici doprava na polici (štand).

L2 (5): Traverz doprava za hranu (2 skoby). A stále vpravo (2 skoby) do lesa.
(V A1)
10. Kolík na bejka | D. Janák, P. Weisser 2009 8+
L1 (8+): Z první délky Zábranského cesty (borhák) vzhůru na polici a dále mírně vlevo hladkou stěnkou (borháky) a vpravo na polici (2 borháky).

L2 (7+): Stěnou vlevo a podél hrany (nýty) přímo do cesty Dítě času.

1 komentář
11. Superdirettissima * | J. Beneš, V. Pipal 1977 8-
L1 (6+): Z nástupu Zábranského cesty (borhák) stěnkou k dunivému odštěpu, přes něj do cesty Diagonála. Touto asi 10 metrů pod převis. Převisem zleva na polici (nýty).

L2 (8-): Mírně vlevo (nýt) ke spárce a podél ní (skoby, borhák) a přes malý převisek do jeskyně (2 borháky).

L3 (6): Stejně jako Vifikundace na vrchol.
(V+ A0)
1 komentář
12. Rajta - tydli | J. Beneš, J. Šustr 1982 7+
L1 (7+): Zprava jeskyňky stěnkami (2 skoby, hodiny) na polici Vifikundace (2 borháky).

L2 (7): Zleva stěnkou (hodinky) na polici a stěnkou přes převísek (nýt). Přímo do jeskyně Vifikundace (2 nýty).

L3 (7-): Z jeskyně sestupem vpravo a stěnkou přímo (skoba) na věžičku a na vrchol. (nezbytné čoky a frendy)
(VI+ A0)
1 komentář | 1 článek
13. Dobré rady k ničemu * | L. Abt, P. Weisser 2011-09 8-
L1 (8-): Stěnou vpravo od nástupu Rajta-tydli (3 borháky) na polici Vifikundace (2 borháky).

L2 (7-): Stejně jako Vifikundace (3 borháky) a dále přímo stěnkami (skoba, 2 borháky) na věžičku a na vrchol.
14a. Varianta Vifikundace * ! | P. Weisser, P. Rajf 1982 6
Stěnkou podél nevýrazného vhloubení přímo do převísku Vifikundace (borhák).
14. Vifikundace * | V. Pipal, P. Glosar 1967 7-
L1 (6): Stěnkou na polici (skoby) a vlevo po ní ke koutu. Tímto přes převis (borhák) na polici (skoby) a dále ke stromu na další polici (2 borháky).

L2 (7-): Stěnkou přímo (3 borháky) na lištu (2 borháky), traverz vlevo (2 borháky) do jeskyňky (2 nýty).

L3 (6): Z jeskyňky vlevo do vhloubení a tímto na vrchol. (nezbytné čoky a frendy)
(V A1)
1 komentář